Disclaimer

Let op: Wanneer u onze onze website bekijkt stemt u automatisch in met het volgende:

Alles wat wij op onze site plaatsen, mag als betrouwbaar worden gezien. Deze informatie hebben wij uit betrouwbare bronnen. Helaas bestaat er altijd een mogelijkheid tot fouten, waardoor wij niet 100 % kunnen instaan voor volledig foutloze informatie.

Ons streven is natuurlijk wel om u zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk te informeren over de dienstverlening van zowel Samenhoren.nl als die van onze leveranciers. Samenhoren.nl heeft het recht om zonder vooraankondiging dingen aan te passen wanneer nodig.

U bent zelf verantwoordelijk over hoe u met onze teksten en afbeeldingen omgaat. Het staat u vrij deze te lezen en bekijken. Echter, deze mogen alleen door uzelf gebruikt worden en niet bewerkt, gekopieerd, of op enig andere manier verspreid worden.

Op (de inhoud van) deze website bestaat geen overnamevrijheid; dit is terug te vinden in art.15 van de Auteurswet, welke ook van toepassing is op deze website. Het Nederlands recht is van toepassing.

Vragen, onduidelijkheden of opmerkingen hierover kunt u sturen naar info@samenhoren.nl